XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP CÙNG NEOMEDIC

NeoMedic mang giá trị cốt lõi là xây dựng nên dịch vụ y tế mang tính bền vững, vì cộng đồng! Chúng tôi chú trọng việc phát triển nhân sự và tạo môi trường làm việc bình đẳng, thẳng thắn, tích cực và tiến bộ

Tuyển dụng

Các vị trí công việc hàng đầu
tại NeoMedic

Ví dụBác sỹ sảnĐiều dưỡngY tá

Sự nghiệp bền vững từ hạnh phúc của bạn!

NeoMedic mang giá trị cốt lõi là xây dựng nên dịch vụ y tế mang tính bền vững, vì cộng đồng! Chúng tôi chú trọng việc phát triển nhân sự và tạo môi trường làm việc bình đẳng, thẳng thắn, tích cực và tiến bộ!

Hình ảnh

Hòa mình vào cuộc sống của gia đình thứ hai

banner-img
banner-img
banner-img
banner-img
banner-img
banner-img

Tuyển dụng

Cập nhật thông tin tuyển dụng

Ban tuyển dụng sẽ gửi thông tin các vị trí công việc cho bạn khi có thông tin mới nhất!