Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các vướng mắc về dịch vụ, chính sách khách hàng, quy trình thăm khám, viện phí, bảo hiểm,...

Liên hệ tư vấn

FAQ Liên Hệ

Đi khám cần mang theo những giấy tờ gì?
Đi đến NeoMedic như thế nào?
Thời gian làm việc của Trung tâm như thế nào?
Có cần đặt hẹn trước khi tới thăm khám không?

FAQ hợp tác và tài trợ

Câu Hỏi Thường Gặp

Nếu muốn thay đổi hoặc hủy lịch hẹn, phải làm như thế nào?
Có được lựa chọn bác sĩ khám cho mình không?
Đặt lịch hẹn khám như thế nào?

FAQ Dịch Vụ