Đặt Hẹn Khám

Số điện thoại liên hệ: 024 73 036 630 

Hotline: 0968 636 630

Hoặc chat trực tuyến trên trang chủ website: https://neomedic.vn

Chuyên khoa
Chọn dịch vụ
Chọn bác sĩ

Ngày khám

  • 24/05Thứ 6
  • 25/05Thứ 7
  • 26/05Chủ nhật

Giờ khám

Xác nhận đặt hẹn khám

Lịch hẹn

Địa điểm

Khách hàng

Giới tính

Nữ