Cùng NeoMedic giúp nền y tế Việt Nam ngày càng tốt hơn!

Cùng NeoMedic xây dựng các hoạt động xã hội thông qua các dịch vụ khám miễn phí đến cho các đối tượng khó khăn, Xây dựng một thương hiệu đại chúng vì cộng đồng, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. Xây dựng mạng lưới kinh doanh thông qua các giá trị để lại sau các chương trình tài trợ, Cơ hội thâm nhập các thị trường kinh doanh mới với một tâm thế mang lại giá trị cho cộng đồng dân cư Hợp tác, trao đổi chuyên gia để hỗ trợ các dự án, công việc với nhau Tài trợ, quảng cáo để hỗ trợ các hoạt động Marketing cho doanh nghiệp.

Quy trình hợp tác

01
Bước 1
Lên kịch bản hợp tác, tài trợ cho các chương trình
02
Bước 2
Ký kết hợp đồng tài trợ, chuẩn bị các nội dung chi tiết
03
Bước 3
Tổ chức các sự kiện tài trợ cùng NeoMedic
04
Bước 4
Nhận các chứng nhận, hình ảnh, video chương trình

FAQ

Câu hỏi thường gặp

gửi yêu cầu hợp tác

Gửi thông tin đến NeoMedic và nhận các tài liệu hợp tác

info@neomedic.vn
hop-tac-tai-tro
hop-tac-tai-tro-1
hop-tac-tai-tro-2
hop-tac-tai-tro-3
hop-tac-tai-tro-4
hop-tac-tai-tro-5