Lô B11+12 Khu đấu giá QSD đất - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội